Disclaimer

De informatie op deze site is onderworpen aan een Verklaring inzake aansprakelijkheid, een Verklaring inzake het auteursrecht.

Het feit dat u deze site bezoekt, impliceert dat u deze Verklaringen onvoorwaardelijk aanvaardt en doet geen enkele juridische band tussen u en de Spoorwegen ontstaan.

U wordt vriendelijk verzocht vooraf op elk van de betrokken clausules, zonder uitzondering, te klikken en er kennis van te nemen.

In geen geval kunt u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van deze website te verkrijgen (“screen scraping”) is verboden, behoudens expliciete toestemming van de beheerder.

HR Rail behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod.