Word jij BANKWERKER-MECANICIEN specialiteit “voertuigen en installaties” Tractiewerkplaats SCHAARBEEK bij NMBS?

 • Je maakt, monteert en onderhoudt onze uitrusting voertuigen en installaties. Je opdrachten variëren naargelang de specialiteit voor dewelke je opgeleid wordt
 • Voertuigen en installaties: je voert onderhoud, herstellingen, montagewerken en controles uit op het mechanisch gedeelte van het rollend materiaal.
 • Je werkt in een kleine ploeg in de werkplaats of buiten naargelang de plaats waar je tewerkgesteld bent.
 • Belangrijk : je bent verplicht om 5 jaar als bankwerker-mecanicien in de werkplaats van Schaarbeek te werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische rang.

 

Jobnews 488 H-HR/2018

De kandidaten moeten tenminste houder zijn van één van de volgende getuigschriften of diploma’s behaald in de studierichting “mechanica-elektriciteit” en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting:

 • een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (of gelijkwaardig);
 • OF een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroeps secundair onderwijs (of gelijkwaardig);
 • OF een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuigschriften.
 • OF een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in het volgende domein: monteren en in stand houden van mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen
 • OF ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein voor de gesolliciteerde specialiteit.

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen.

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een

cv-screening.

 

 • Je beheerst de verschillende mechanische ineenzettingstechnieken.
 • Je bent in staat om een plan te lezen.
 • Je kan mechanische metingen uitvoeren.
 • Je bent methodisch en bezit een goede handvaardigheid.
 • Je respecteert en past procedures toe.
 • Je hebt een groot veiligheidsgevoel.
 • Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
 • Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen.
 • Je werkt overdag maar bent ook bereid om in een ploegensysteem te werken (+ in een beurtsysteem weekends)
 • Je bent Belg of in het bezit van een nationaliteit van een lidstaat van de EU. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet kan je eventueel contractueel aangeworven worden.
 • Een statutaire betrekking.
 • Een interessante en gevarieerde  job (met opleidingen).
 • Een betrekking met veelvuldige doorgroeimogelijkheden.
 • Een aantrekkelijk salaris waarbij relevante ervaring gevalideerd kan worden in je verloning. Naast het loon ontvang je ook productiviteitspremies en maaltijdcheques van 5.50 euro/dag.
 • Bijkomende voordelen: vrijkaart treinvervoer in Benelux, voordelen voor het hele gezin (gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen, terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en voordelige hospitalisatieverzekering.) etc.
 • Stel je online kandidaat op nmbs.be/jobs.
  • Schriftelijk gedeelte: technische kennistest (technische tekening, technologie, meettechniek, mechanica, toegepaste mechanica en verbindingstechnieken) en ook psycho-professionele-evaluatie. In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijke gedeelte worden afgeschaft.
 • Mondeling gedeelte: interview waarin naar je motivatie, redeneervermogen, gedragscompetenties en technische competenties (technische tekening, technologie, meettechniek, mechanica, toegepaste mechanica en verbindingstechnieken)  gepeild wordt.
 • Medisch onderzoek
 • Documenten voor aanwerving: uittreksel strafregister, …
 • Klaar voor je eerste werkdag!

De tractiewerkplaats (TW) in Schaarbeek heeft als prioriteiten de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld.

TW Schaarbeek staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend materieel.

TW Schaarbeek beheert 2 entiteiten: de TOP (technische onderhoudspost) van Schaarbeek, de TOP van Vorst en de 2 depanneercentra (Schaarbeek en Brussel-Zuid).

TW Schaarbeek telt ongeveer 420 medewerkers.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Emanuela Argetta
Over de selectieprocedure

Emanuela Argetta

+3225253511
emanuela.argetta@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (910,5 kB)