Realtime Train Supervisor

Als "Realtime Train Supervisor" werk je in een volcontinu arbeidssysteem (3x8-regeling, 7 dagen/7, alle dagen van het jaar).

Je beheert het NMBS-treinverkeer in realtime met bijzondere aandacht voor de punctualiteit ervan. Daarnaast ben je een belangrijke speler en schakel in het beheer van incidenten en crisissituaties. In dergelijke situaties pas je de geplande processen en procedures strikt toe om een optimale oplossing voor onze klanten te voorzien en tegelijkertijd de impact op de stiptheid te beperken.

Meer concreet, en volgens je werkpost (zie punt 1 hiervoor), jij:

 • beheert proactief het NMBS-treinverkeer in overleg met Infrabel, infrastructuurbeheerder;
 • vervult de rol van schakel tussen NMBS en Infrabel voor realtime operaties;
 • detecteert en rapporteert structurele oorzaken van vertragingen of incidenten aan de hiërarchie, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen;
 • beheert en ziet na op de correcte uitvoering van de aansluitingen;
 • zorgt ervoor dat, indien nodig, de procedures voor ernstige incidenten in werking worden gesteld en toegepast;
 • voedt regelmatig het informatiesysteem voor de reizigers;
 • coördineert, samen met de dienst verantwoordelijk voor de opvolging van het materieel, de afschaffingen en wijzigingen van de samenstelling in realtime en informeert de betrokken diensten hierover;
 • draagt bij aan de uitvoering van een alternatief vervoersplan tijdens verstoorde spoorwegsituaties;
 • communiceert met andere actoren in realtime.

Om je kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden, word je begeleid door een team dat zorgt voor je permanente opleiding, coaching en periodieke evaluatie van je professionele vaardigheden.

JN 37978 H HR 2020

Je hebt een bachelordiploma.

Een professionele ervaring in een vergelijkbare activiteit (dispatcher in transport, beveiliging, reizen, hulpdiensten, ….) is een pluspunt.

Bovendien:

 • Werk je graag met informaticatools, om de dagelijks wisselende problemen op te lossen, alles in het werk te stellen om onze klanten tevreden te stellen.
 • Ben je in staat om ’s morgens vroeg (6u00) of laat (22u00) je werkplaats in Brussel te bereiken, waardoor je niet altijd gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.  

Technische competenties:

 • Je kan gemakkelijk MS Office 365 tools hanteren;
 • Kennis van  het Frans is een pluspunt en als je een Selorattest niveau 2 hebt, heb je recht op de bijbehorende vergoeding.

Gedragscompetenties:

 • Je bent proactief en kan anticiperen op de gevolgen van een gebeurtenis of beslissing in het kader van de exploitatie van het spoorverkeer;
 • Je weet prioriteiten te stellen bij noodsituaties en een beslissing te nemen door standpunten van de verschillende partijen te integreren in de organisatie en het beheer van het spoorverkeer;
 • Je kan goed omgaan met stress;
 • Je past de regels en procedures strikt toe;
 • Je hebt een sterk vermogen om de ondervonden problemen te analyseren;
 • Je bent zeer flexibel en polyvalent;
 • Je handelt in het belang van NMBS en bent klantgericht;
 • Je stelt de juiste vragen om alle nuttige en noodzakelijke informatie te verkrijgen op basis van de bestaande procedures;
 • Je analyseert deze gegevens en verwerkt ze in een informaticasysteem.

Een sleutelfunctie in de kwaliteit van de dienstverlening van NMBS, boeiend en lonend in een aangename werkomgeving, die je in contact brengt met tal van andere beroepen.

Vele voordelen:

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Een grote flexibiliteit, zodat je evenwicht kan vinden tussen werk en privéleven.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Een vrijkaart 1e klasse (België) en verkeersvoordelen voor leden van het gezin.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 1. Een voorselectie op basis van een screening van het CV en de motivatiebrief.
 2. Als je voor de volgende fase wordt geselecteerd, word je uitgenodigd om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.
 3. Vervolgens word je uitgenodigd voor de selectiedag die zal plaatsvinden op 25 maart. Deze dag bestaat uit verschillende onderdelen:
 • Bezoek aan de gebouwen waar je zal tewerkgesteld worden, met de mogelijkheid om vragen te stellen over het concrete werk.
 • Als dit bezoek je overtuigd heeft van de job, leg je niet-eliminerende redeneertesten af.
 • Daarna volgt een mondeling interview met een jury die je motivatie en vaardigheden voor de functie zal beoordelen.

     4. Als je geselecteerd bent, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.

Interesse voor deze functie?

Schrijf je in voor via onze website:   www.nmbs.be/jobs  

De directie behoudt zich van het recht om het aantal kandidaten dat wordt toegelaten tot de selectie te beperken tot diegene die het best aan het profiel voldoen.

De Directie Transport Operations is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse treinregeling. Zij staat in voor het besturen van de treinen, levert het nodige rollend materieel, beheert het verkeer in realtime en volgt de evolutie van de stiptheid zeer nauwgezet op.

De dienst "Operationeel beheer van het treinverkeer" staat in voor het realtime beheer van alle reizigerstreinen en bepaalde internationale verbindingen op het Belgisch net. Deze dienst beheert incidenten in rechtstreeks contact met de infrastructuurbeheerder (Infrabel), coördineert de productiemiddelen in realtime (materieel, begeleiding, besturing en reizigersvervoer) en verzorgt de informatieketting aan de treinreizigers en het management van het bedrijf.

Deze opdracht gebeurt vanuit de centrale dispatching, ofwel in een regionaal operatiecoördinatiecentrum of eventueel in een seinhuis om de uitwisseling van informatie met Infrabel te vergemakkelijken.

Om haar opdrachten te vervullen, is de afdeling "Operationeel beheer van het treinverkeer" op zoek naar meerdere "Realtime Train Supervisors".

Werkzetel: voor de openstaande vacatures is Brussel de vaste werkzetel. Er wordt echter flexibiliteit en polyvalentie verwacht, wat betekent dat je af en toe kan worden gevraagd om regelmatig prestaties op verschillende plaatsen te verzekeren (centrale dispatching, regionaal operatiecoördinatiecentrum of seinhuis, voornamelijk in de regio Antwerpen/Hasselt), volgens de behoeften van de dienst en je woonplaats.  B-TO

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Amy Guldemont
Over de selectieprocedure

Amy Guldemont

+3225253406
amy.guldemont@hr-rail.be
Veerle Vancoillie
Over de selectieprocedure

Veerle Vancoillie

+3225263862
veerle.vancoillie@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (248,3 kB)