Word jij Head of Compensations & Benefits bij HR Rail?

Als hoofd van de afdeling Compensation & Benefits :

 • Ontwikkel je een passende Compensation & Benefits strategie waarbij je de doelstellingen definieert door rekening te houden met financiële, logistieke en persoonlijke middelen.
 • Neem je deel aan het Compensation & Benefits beleid wat de volgende aspecten omvat:
  • De verschillende vergoedingselementen.
  • Voordelen van alle aard.
  • Het extralegale pakket vanuit een fiscaal oogpunt (haalbaarheid, vergelijking met andere sectoren, kosten- batenanalyse werkgever/werknemer).
  • Sociale projecten (RSZ-bijdragen en andere sociale bijdragen, enz.).
 • Ben je betrokken bij de uitvoering en vernieuwing van het beleid inzake vergoedingselementen en -structuren, zowel in een statutaire als in een contractuele context.
 • Voer je simulaties uit, analyseer je gegevens en ontwikkel je budgetramingen.
 • Bereid je met betrekking tot jouw vakgebied het sociale dialoog voor.
 • Ga je de budgettaire, juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke haalbaarheid na van genomen beslissingen.
 • Volg je nieuwe ontwikkelingen op binnen het wettelijke kader.
 • Voer je benchmarks uit over compensatiesystemen in andere sectoren.
 • Vorm je, leid je en coach je jouw medewerkers.
 • Overleg je met andere HR afdelingen en meer bepaald met de payrollafdelingen.
 • Werk je samen met alle interne verantwoordelijken en de verschillende afdelingen van de Belgische Spoorwegen, in het bijzonder met de HR-afd
 • Je beschikt over een masterdiploma of je hebt een gelijkwaardige ervaring. Je hebt minstens 10 jaar relevante werkervaring in het domein “Compensation & Benefits “.

Technische vaardigheden

 • Dankzij jouw ervaring heb je een strategische visie op het gebied van Compensation & Benefits.
 • De principes en technieken van projectmanagement, planning, KPI maken deel uit van jouw expertise.
 • Je hebt een degelijke kennis inzake overheidsopdrachten en je kan prognoses en budgettaire voorstellen maken.
 • Je volgt de evolutie in jouw vakgebied op de voet en jouw strategische visie stelt jou in staat om zowel creatieve en innovatieve ideeën als realistische oplossingen voor te stellen.
 • Je hebt uitstekende verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent gewend om de rol van projectmanager op te nemen.
 • Je kan vlot werken met MS Office toepassingen en voornamelijk met Excel.
 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands (zowel mondeling als schriftelijk) en een goede kennis van het Frans. 

Gedragscompetenties:

 • Je bent proactief, neemt initiatieven en formuleert oplossingen.
 • Je bent resultaatgericht en respecteert deadlines.
 • Je gaat op een analytische en weloverwogen manier te werk.
 • Op een vlotte manier plannen en organiseren vormt voor jou geen probleem.
 • Je werkt volledig autonoom maar je stelt je ook collegiaal op ten opzichte van het team.
 • Je bepaalt vlot jouw prioriteiten.
 • Een interessante functie met mogelijkheid tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met uw competentieprofiel.
 • Een boeiende en gevarieerde tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Werken binnen een stabiele en grote onderneming die in volle verandering is.
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden.
 1. Stel je online kandidaat op www.despoorwegenwervenaan.be
 2. Indien je kandidatuur voldoet aan het gevraagde profiel nodigen we je uit om een Assessment af te leggen.
 3. Hierna volgt een interview waarin jouw vaardigheden, motivatie en ervaring bevraagd worden.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

HR Rail is de juridische werkgever van het personeel van de Belgische spoorwegen, waarvan het merendeel aan de slag is bij NMBS en Infrabel. Vanuit onze rol als integrale dienstverlener streven we naar een maximale ondersteuning van de spoorbedrijven en -medewerkers en dit op vlak van tal van HR-processen: selectie en aanwerving, loopbaan en interne mobiliteit, transversale opleidingen, gezondheid en welzijn op het werk, juridisch advies, sociaal overleg en sociale dienstverlening.

HR Rail beheert de sociale dialoog en ontwikkelt een moderne HR-afdeling op het vlak van werving en selectie, interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling, personeelsadministratie, payroll en sociale voordelen.

HR Rail's HR Centre of Expertise is verantwoordelijk voor het vernieuwen en verbeteren van de werkomstandigheden en het beloningsbeleid.

Momenteel zijn we op zoek naar een Head of Compensation & Benefits: als expert op dit gebied ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, harmonisatie en coördinatie van het compensatiebeleid binnen de Belgische Spoorwegen.

Zin om mee te bouwen aan de trein van morgen? De juiste medewerker voor de juiste spoorwegjob, dat is de taak van HR Rail. HR Rail is de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel en ondersteunt het personeelsbeleid via een jarenlang uitgebouwde expertise.

Meer info

Vragen?

Etienne Laurent
Over de inhoud van de job

Etienne Laurent

0498/577195
etienne.laurent@hr-rail.be
Sofie Van de Vijver
Over de selectieprocedure

Sofie Van de Vijver

+3225252327
Sofie.vandevijver@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (704,5 kB)