Word jij Maintenance Engineer bij NMBS?

De directie Stations is in het bezit van alle NMBS-stations en -gebouwen, en zorgt voor het dagelijks beheer van deze panden. De divisie B-ST.2 is op zoek naar een “Maintenance Engineer” die het team “Operational Strategy” zal versterken, dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de operationele strategie en de daaruit voortvloeiende structurerende werkmethoden om onze activiteiten, zowel op vlak van gebruik als onderhoud, te optimaliseren.

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden voor deze functie zijn:

 

 • Definiëren van een rapporteringsoptimalisatie op vlak van « performance/life cycle cost (LCC) » voor de verschillende assets:
 • Ontwikkelen en voorstellen van een algemene definitie voor de opbouw van de assets;
 • Definiëren van de noodzakelijke gegevens voor het beheer van de assets, alsook het bepalen van de processen voor het bijwerken van deze gegevens;
 • Definiëren van concepten op vlak van: onderhoud, verbetering van de installaties, reserveonderdelen (aankoop, opslag en logistiek), werking (definiëren van functionaliteiten), onvoorziene omstandigheden (buitengewone gebeurtenissen, stroomuitval, ...);
 • Opstellen van onderhouds- en vernieuwingsplannen.

 

 • Opstellen van processen en werkinstructies om onderhoudsplannen uit te voeren:
 • Bepalen van de uitvoeringsparameters van de onderhoudsplannen: operationele procedures, hulpmiddelen, personeel en hun nodige kwalificaties;
 • Definiëren van de materiaalbehoeften volgens de aanwezige assets;
 • Garanderen van een formalisering van processen volgens de Business Process Management-methodiek;
 • Ontwikkelen van werkinstructies om onderhoud uit te voeren;
 • Voorstellen tot toewijzing van verschillende rollen aan workflows (organisatie van de dienst);
 • Ondersteunen van de implementatie van een CMMS (Computer Maintenance Management System) zodat de rapporten, die nodig zijn om de efficiëntie en effectiviteit van onderhoudsactiviteiten te controleren, beschikbaar zijn;
 • Voorstellen van een plan om de gegevens van assets in het CMMS up to date te houden: hun kenmerken, de registers van storingen, hun oorzaken,… .

 

 • Optimaliseren van middelen (materiaal en personeel) bij het uitvoeren van onderhoud:
 • Definiëren van de optimale organisatie van multi-businessinterventies (voorbereiding en uitvoering);
 • Definiëren en aanpassen van de uitvoeringsparameters van onderhoudsplannen: procedures, hulpmiddelen, human resources en de benodigde kwalificaties om deze opnieuw op te nemen in de werkinstructies.
 • Jobnews 688 H-HR 2018

Je bent in het bezit van een masterdiploma in een technische richting (Ingenieur), met 10 jaar ervaring in de technische wereld. Vijf jaar ervaring in het beheer van assets is een plus.

 

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen).

Technische competenties:

 • Je beschikt over voldoende technische expertise binnen het domein van gebouwen;
 • Je hebt een goede kennis van methoden, technieken en onderhoudstools;
 • Je beheerst de methoden en activiteiten met betrekking tot het onderhoud van technische installaties;
 • Je beheerst de methoden en activiteiten gerelateerd aan de levenscyclus van technische installaties;
 • Je beschikt over een algemene technische gebouwkennis.

 

Pluspunten:

 • Je kan een visie ontwikkelen;
 • Je bent een ervaren gebruiker van analytische methoden zoals 5 Why, Decision Tree, Hishikawa en RAMS.
 • Je bent bekend met de continue verbeteringscyclus van PDCA, met dashboards en hun KPI's.

 

Gedragscompetenties:

 • Je kan een strategie bepalen en vertalen naar een actieplan;
 • Je kan analyseren, synthetiseren en besluiten vormen;
 • Je bent georganiseerd, gestructureerd en punctueel;
 • Je handelt nauwkeurig en correct en respecteert de procedures;
 • Je past je acties op een effectieve manier aan op vlak van je verschillende taken en contacten;
 • Je structureert en organiseert je activiteiten waarbij andere mensen betrokken zijn, rekening houdend met de deadlines die moeten worden gerespecteerd, evenals de nodige uitvoeringstermijnen;
 • Je werkt gemakkelijk in een team, waarbij je tevens kunt beslissingen nemen, leiden en taken delegeren;
 • Dankzij je goede communicatievaardigheden heb je eenvoudig contact met de verschillende betrokken partijen en maak je jezelf gemakkelijk verstaanbaar.
 • Een verrijkende en motiverende job;
 • Verdere begeleiding en opleiding binnen het bedrijf.
 • Een aangename werksfeer.
 • Een aantrekkelijk salaris en heel wat bijkomende voordelen.

1) Interesse? Stel je online kandidaat via www.despoorwegenwervenaan.be

2) Indien je kandidatuur voldoet aan het gevraagde profiel nodigen we je uit om de niet eliminerende geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. De directie behoudt zich van het recht om de kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.

3) Daarna volgt een jurygesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.

4) Als je de kandidaat bent die we zoeken, dien je een medisch onderzoek af te leggen en ons nog enkele administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz.)

5) Klaar voor je eerste werkdag!

NMBS is de Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal en het vervoer van en de communicatie met de reizigers. In het kader van haar opdracht van openbare dienst staat ze in voor het binnenlandse en grensoverschrijdende vervoer van reizigers. Haar prioriteiten hierbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld. In dat kader is ze ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de reizigers. Daarnaast is NMBS actief in het internationale reizigersverkeer, in het bijzonder door haar participaties in Thalys en Eurostar, en biedt ze via haar dochteronderneming LINEAS ook logistieke diensten aan in de sector van het goederenvervoer. NMBS staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend materieel, stations en onbewaakte stopplaatsen.

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations en stopplaatsen met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m². De directie Stations telt ongeveer 1300 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgeving.

De cel B-ST.2O staat in voor de operationele strategie en biedt ondersteuning aan de regionale diensten. De cel is verantwoordelijk voor de rationalisatie van processen en methoden, bepaalt richtlijnen in overleg met de verschillende districten en geeft richting aan de uitvoerende domeinen.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Hilde Bockx,
Over de inhoud van de job

Hilde Bockx,

+3225254047
hilde.bockx@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (547,2 kB)