Advisor Real Estate Prospection

Als medewerker voor het departement ‘Real Estate Prospection’ help je bij de analyse en de organisatie van de valorisatie van gebouwen en terreinen van NMBS. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Voorstellen van een strategie voor de valorisatie en commercialisering van vastgoed van NMBS, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de vastgoedmarkt.
 • Opvolgen van de evolutie van de markt in het domein real estate.
 • Uitbouwen van een netwerk van contacten en prospecten met stakeholders in het domein real estate.
 • Vertegenwoordigen van NMBS tijdens contacten met besturen, overheden, stakeholders en experten.
 • Evalueren en plannen wanneer en op welke manier het vastgoedpatrimonium van NMBS gevaloriseerd dient te worden in het kader van de valorisatiestrategie van NMBS.
 • Initiëren van de dossiers voor de valorisatie van vastgoed (verkoop, erfpacht, opstalrecht ...).
 • Geven van stedenbouwkundig advies in het kader van dossiers met voorstellen voor de wijziging van de bestemming van de grond.

Referentiegraad: adviseur - Je beschikt over een masterdiploma.

Referentiegraad: industrieel of burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect of architect - je beschikt over een masterdiploma industrieel of burgerlijk ingenieur, ingenieur- architect of architect.

Referentiegraad: bureauchef - je bent titularis van een graad rang 3 of je bent laureaat van een selectieproef die toegang biedt tot een graad van rang 3 en je bent in het bezit van een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante ervaring in het domein van vastgoedvalorisatie.

Referentiegraad: Onderbureauchef - je bent titularis van een graad rang 4+ en je beschikt over een bachelordiploma met minimum 3 jaar relevante ervaring in het domein van vastgoedvalorisatie.

Referentiegraad: Administratief Secretaris - je beschikt over een bachelordiploma met minimum 3 jaar relevante ervaring.

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid om aan de selectie te kunnen deelnemen

Voor deze functie zijn uiteraard een aantal basisvaardigheden vereist. We wensen meer bepaald de nadruk te leggen op de volgende competenties:

 • Je bent communicatief en bent in staat om onderhandelingen te voeren. Concreet betekent dit dat je de visie van NMBS kan toelichten en uitdragen tijdens onderhandelingen met andere partijen, die kan verdedigen en oplossingen kan zoeken waarbij het eindresultaat voordelig is voor NMBS. Je bent pragmatisch en kan jezelf inschrijven in een langetermijnvisie.
 • Je kan plannen lezen en de troeven en beperkingen van een onroerend goed detecteren.
 • Je bent in staat om te werken in multidisciplinaire teams, die je kan enthousiasmeren en tot resultaten kan brengen. Informatie delen, ideeën sprokkelen en oog hebben voor de belangen van alle partijen zijn jouw sterke punten.
 • Je maakt reportings om je management en je collega’s te informeren en tot beslissingen te komen.
 • Je bent proactief, diplomatisch, organisatorisch sterk en geeft blijk van maturiteit. Je bent ook een teamplayer en zeer resultaatgericht.
 • Je kent de diverse wetgeving op het vlak van vastgoed (juridisch, VCRO, milieu ...).
 • Je analyseert problemen nauwkeurig alvorens gepaste oplossingen aan te reiken.
 • Je past je handelen aan bij wijzigende activiteiten, contacten en doelstellingen.
 • Je geeft blijk van een positieve werkingesteldheid en gaat gestructureerd te werk om de doelstellingen te bereiken binnen de vooropgestelde deadline.
 • Je bent in staat om gelijktijdig een groot aantal projecten te managen en op te volgen.
 • Je bent klantgericht, integer en handelt steeds in het belang van de onderneming.
 • Je bent administratief sterk en volgt je dossiers nauwlettend op.
 • Je begrijpt de behoeften en de urgenties van klanten en kan eraan tegemoetkomen.
 • Je moedertaal is Nederlands en je hebt een zeer goede tot uitstekende kennis van het Frans.
 • Je hebt een rijbewijs type B.

Bij NMBS draag je elke dag bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, een mobiliteit die betaalbaar is voor iedereen. Een van de prioritaire doelstellingen van NMBS is een financieel gezond bedrijf te zijn, met ambitie om te groeien. Jouw functie speelt daarbij een doorslaggevende rol. Wij bieden je een werkomgeving met ruimte voor initiatief, opleidingen, flexibiliteit, evenwicht tussen werk en privé en maatschappelijk engagement met een aantrekkelijk loon en tal van andere voordelen.

 1. Schrijf je in via onze website. https://www.despoorwegenwervenaan.be
 2. Als je cv en motivatiebrief overeenstemmen met het profiel nodigen we je uit voor niet-eliminerende geschiktheidsproeven en een persoonlijkheidsvragenlijst. De directie behoudt zich het recht voor om enkel de kandidaten te selecteren van wie het profiel het best aansluit bij het gevraagde profiel.
 3. Daarna volgt een gesprek om je kennis, motivatie, ervaring, vaardigheden en competenties te evalueren.
 4. Als je geselecteerd wordt, hoef je ons alleen nog de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz.). 

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar

reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations.

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking.

Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven. 

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca.

6.000 ha terreinen en 2.305 gebouwen. 500 commerciële concessies vinden plaats in 129 stations voor een oppervlakte van 45.000m².

De directie Stations telt meer dan 1.350 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 150 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgevingen. 

De directie NMBS Stations is momenteel op zoek naar een Advisor Real Estate Prospection.

Je werkzetel bevindt zich in Brussel, vlak bij het station Brussel- Zuid.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Thomas Goeminne
Over de inhoud van de job

Thomas Goeminne

+3225252031
Thomas.goeminne@sncb.be
Svea Martens
Over de selectieprocedure

Svea Martens

+3225254826
svea.martens@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (171,2 kB)