Word jij Expert Construction – North bij NMBS?

Als Expert Construction adviseer, begeleid en ondersteun je de werfverantwoordelijken (executive officers) en werftoezichters verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatiewerken, de onderhoudswerken en de bouw van de gebouwen en parkings van de NMBS.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn :

 • Je zorgt voor een goede opvolging bij de verschillende projecten, waar nodig stuur je bij en versterk je het team.
 • Je behoudt een helikopterview over de lopende projecten en verdedigt de oplevering en eindvordering, samen met alle betrokken partijen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de executive officers van de aan jou toegekende projecten. Je biedt hier technische ondersteuning en maakt goed gestructureerde en duidelijke dossiers op.
 • Je staat in voor de coördinatie van de verschillende werven en ziet toe op het beheer van alle interne en externe stakeholders
 • Je ziet er op toe dat de personeelsmiddelen efficiënt ingezet worden op de verschillende werven en werkt voorstellen uit om die te optimaliseren.
 • Je staat de afdelingschef bij met het dagelijkse beheer van de projecten.
 • Je zorgt ervoor dat iedereen uniform werkt en de werven op dezelfde manier opgevolgd worden.
 • Je verdedigt de belangen van de executive officers en spreekt het projectteam erover aan indien deze in het gedrang komen.
 • Je stelt de processen in vraag en doet voorstellen om de workflow eenvoudiger te maken.
 • Je helpt de executive officers als er claims of bijwerken moeten besproken worden met de aannemers om zo de belangen van de NMBS maximaal te verdedigen.
 • Je rapporteert de vooruitgang en stelt prioriteiten in samenspraak met de afdelingschef “Maintenance, Repair & Build”  om de verschillende projecten succesvol af te ronden.
 • Je identificeert de opleidingsbehoeften en staat ook in voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Je adviseert hen en geeft hen dagelijkse ondersteuning zowel op technisch vlak als qua logistiek.
 • Je zorgt ervoor dat je continu op de hoogte blijft van de evoluties binnen jouw vakgebied en waakt erover dat jouw kennis up-to-date blijft in functie van de nieuwe ontwikkelingen.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de afelingschef « Maintenance, Repair & Build ».

Jobnews 851 H HR 2019

Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur, een diploma burgerlijk ingenieur-architect of een master in architectuur.

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid om aan de selectie te kunnen deelnemen

Technische competenties

 • Je beschikt over de nodige technische kennis in burgerlijke bouwkunde (weerstand van materialen,…) en je blijft op de hoogte van de laatste technologie. Noties stedenbouw en/of energetische performantie van gebouwen zijn een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met het beheer van budgetten.
 • Ervaring met het aansturen en coördineren van de uitvoering van werken op verschillende werven.
 • Meerdere jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs (min. type B).
 • Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Ervaring inzake toezicht en controle van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken is een pluspunt.
 • Kennis van Autocad is ook een pluspunt.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert problemen op een precieze en systematische manier, alvorens passende oplossingen voor te stellen.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar je werkt ook vlot in teamverband en je bent in staat een team te leiden en te motiveren.
 • Je beschikt over een uitstekende luistervaardigheid en je bent heel communicatief. Je kunt duidelijk mondeling en schriftelijk boodschappen overbrengen die afgestemd zijn op je publiek.
 • Je bent een geboren organisator en zoekt constant naar opportuniteiten om de workflow te kunnen verbeteren.
 • Je hebt een positieve werkhouding en legt een gestructureerde aanpak voor in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines.
 • Je rapporteert op een zeer gestructureerde en efficiënte wijze naar je management, zodat hij aan de hand hiervan de gepaste beslissingen kan nemen of kan bijsturen.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief.
 • Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende taken, contacten en doelstellingen Je bent klantgericht, integer en handelt steeds in het belang van het bedrijf.

De maatschappelijke diversiteit willen we weerspiegeld zien in onze medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Bij NMBS draag je elke dag bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, een mobiliteit die financieel toegankelijk is voor iedereen. Deze functie biedt je de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van een dienstenaanbod dat in permanente evolutie is, en aan een performante, toekomstgerichte organisatie.
Wij bieden een werkomgeving met ruimte voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, evenwicht tussen werk en privé, sociaal engagement, een aantrekkelijke verloning en tal van andere voordelen.

1) Schrijf je in via jobs.nmbs.be

2) Als je CV en motivatiebrief aan het profiel beantwoorden, nodigen we je uit om de niet-eliminerende geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

3) De volgende fase bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft je interesse voor de functie en het bedrijf, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties te evalueren.

4) De directie Stations houdt zich het recht om de kandidaten te onderwerpen aan een assessment.

5) Als je de kandidaat bent die we zoeken, volgt een medisch onderzoek.

6) Indien je medisch geschikt verklaard wordt, dien je ons nog enkele administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, enz.).

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. 

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m².

De directie Stations telt ongeveer 1450 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Area’s (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgevingen.

Om deze uitdaging te verwezenlijken is de directie Stations van NMBS op zoek naar een Expert Construction voor Vlaanderen.

De werkzetel is in Gent.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Dirk Mussche
Over de inhoud van de job

Dirk Mussche

+3292412010
dirk.mussche@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (240,4 kB)